Спешно спрете всички течове

Пракаш Белвал
Приказка за вдъхновението
07.12.2010
История на турската баня и хамам
Турската баня не е турски патент.
08.12.2010
Елена Бакърджиева, енерготерапевт

Елена Бакърджиева, биоенерготерапевтЕлена Бакърджиева, биоенерготерапевтСпоред фън шуй те са сигнал, че парите ви изтичат

Ако искате животът ви да тече по желания от вас начин, опитайте  фън шуй. Източните хора вече повече от 5 хиляди години познават и практикуват това изкуство на живот в хармония с околната среда. Според фън шуй тоалетната и банята са изключително важни помещения в къщата. Това са  местата, където водата се оттича, а за източните цивилизации водата е богатство и пари. Неслучайно наложена аксиомна практика по фън шуй е спешното отстраняване на всеки новопоявил се теч. Капещите кранчета и спуканите тръби са сигурен сигнал, че парите изтичат.
Философията и културата на фън шуй са неразривно свързани  с разбирането и възприемането на енергията. Ци е универсалната жизнена сила, без която животът е немислим. Тя е основа на всички неща и явления в природата. Нейното проникване в дома се насърчава, за да даде на обитателите здраве и благоденствие. За да има хармония в нашите домове, двете космически сили, които управляват света – Ин и Ян, – трябва да са в равновесие. Ще се чувстваме ли щастливи и ще има ли уют, ако всичко около нас е в черно или бяло. Нуждаем се от равновесие, за да създадем необходимата хармония. Енергията в дома заедно с формите, цветовете, материалите, разположението упражнява постоянни и дълбоки въздействия върху енергийното ни състояние, които влияят едновременно, и то в хиляди комбинации. Фън шуй провокира положителните и неутрализира отрицателните влияния, като се опира на традиционните 5 елемента от китайската астрология –
дърво, вода, огън, метал и земя. Те са петте различни начина, с които енергията Ци се проявява и се включва в енергиен кръговрат, при който един вид постоянно преминава в друг. Всеки елемент от своя страна се свързва с конкретна форма. Огънят е триъгълник, земята е квадрат, металът е кръг, водата е хоризонтална и криволичеща, а дървото е правоъгълно. Всичко в обитаемото пространство притежава своя характерна енергия, която може да е благоприятна или вредна. Счита се, че всичко остро, назъбено или ръбесто изпраща режеща вредна Ци и обратно, гладките заоблени повърхности са благоприятни и положителни. Равновесието, симетрията и хармонията обаче са основни и задължителни правила. Ша е отрицателната енергия, която се движи по права линия. Тя не може да бъде спряна, но посоката  винаги може да се коригира. И това е най-позитивната част във философията й – всеки дефект може да се превърне в благоприятен ефект. Достатъчно е да се даде възможност на  Ци енергията свободно да се движи във и извън тоалетната и банята, без да има пречки.

Елена Бакърджиева, биоенерготерапевт

Вашият коментар