ФРЕНЕЛ

ФОНИК
19.12.2010
ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ
19.12.2010

ФРЕНЕЛ

Обработка на води
Системи за бита, индустриални системи, бактериална обработка

София, ж.к. Младост 4, бл. 447, ап. 29,
тел./факс 02/87 48 60, GSM 0888 539 113,
e-mail: office@frenel.net

Централна лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) към БАН, Пловдив
Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 59,
тел. 032/63 50 19, факс 032/63 28 10,
е-mails: ipfban@mbox.digsys.bg
www.bas.bg/plovdiv

Вашият коментар