ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ

ФРЕНЕЛ
19.12.2010
ИМПРЕСИЯ – 99
19.12.2010

ХУБЕР ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ

– Машини и съоръжения от неръждаема стомана за пречистване на води,
отпадъчни води и третиране на утайки от бита и промишлеността

София, ж. к. “Красно село”, ул. “Дебър”, бл. 12А, вх. А, ет. 4, офис 11, тел./факс  +359  2/859 12 57, GSM 0888 37 40 57  
е-mail:huberbg@gmail.com

Вашият коментар