Девин – вода от планината

WIZZ AIR
25.04.2011
Emali
Идеал Стандарт – Интернешънъл / Ideal Standard
25.04.2011
Germaneja


Натурални води от екологично чист регион в Родопите

Профил на компанията

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал.

През август 2007 г. „Девин” АД увеличава капитала си и става публична компания с акции за свободно търгуване на Българската Фондова Борса.

Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки.
Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода “Девин”. Натурална, от екологично чист регион, минерална вода “Девин” притежава уникален минерален състав, приятен вкус и е подходяща за всекидневна употреба.

Също така Девин АД притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира уникалната за българския пазар изворна вода “Девин”. Това е чиста планинска вода от Родопите – много слабо минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (4,5 мг/л). Комбинацията от слаба минерализация и незначително количество натриеви йони е много рядка, точно заради нея изворна вода „Девин“ може да се пие от новородени до хора в напреднала възраст.

Девин АД осигурява работни места за над 500 човека, което е от съществено значение при високото ниво на безрботицата в района.

„Девин“АД подкрепя сдружение „Аз обичам водата“ в дейностите и за изграждане на гражданска позиция и отговорност към естествените природни ресурси.

Вашият коментар