Ловци на влага пазят от мухъл, конденз и неприятни миризми

blu_blue3
Ловци на влага пазят от мухъл, конденз и неприятни миризми
23.04.2011
Басейнът в спортен комплекс JK
Торсионната вода
23.04.2011
vlaga4

Избирайте ги според кубатурата и влажността на помещението

Ваня Павлова

Лошият въздух, високата влага и кондензът са модерните вируси на дома, офиса и обществените пространства най-вече заради новите алуминиеви дограми и изолации, с които запечатваме сградите. Проблемите стават още по-съществени, когато иде реч за места с естествена висока влажност като закрити басейни, СПА центрове, балнеологични санаториуми.Ако климатът в тях не е съобразен с основни стандарти и изисквания, това може да причини здравословни проблеми на посетителите като сърцебиене, главоболие, отпадналост. Сградите също страдат. Влагата и топлината са идеална среда за процесите на загниване и образуване на спори. Когато се вдишат, те могат да причинят и алергии, астма и възпаления и да повредят  и плувния басейн, като атакуват и разрушават строителните материали.

Климатичната и влагоуловителната система е от основно значение за правилния работен режим на закрития басейн. В миналото за изсушаване на въздуха в закритите басейни се използваха вентилатори, които заменяха влажния въздух със студен и свеж. При тази твърде остаряла технология обаче енергийните разходи са високи. И пак няма спасение от плесен по ъглите. Днес се използват специални обезвлажнители (изсушители, влагоуловители).

Обезвлажнителите канален тип са предназначени за големи обществени обекти с високо ниво на влажност. Те се вграждат във вентилационната система, за да  отделят влагата от преминаващия през тях въздух и да я отвеждат към канализация или да я връщат във водното съоръжение. Характеризират се с голяма производителност, което прави възможно обработката на големи количества въздух. Изработени са от неръждаеми и поцинковани елементи и са пригодни за използване в агресивни среди, каквито са закритите плувни басейни.

Принцип на действие

Влажният въздух  се всмуква от влагоуловителя посредством вградения му вентилатор. Когато мине през изпарителя, въздухът се охлажда и водната пара се кондензира във вода, която се оттича. Рециркулираният въздух се смесва със свеж и се вкарва в помещението. Системата може да работи от 100% свеж въздух до 100% рециклиран. Изсушеният въздух преминава през кондензаторна серпентина, нагрява се и се връща в залата.


Изборът на влагоуловител зависи от няколко фактора и повърхността на плувния басейн е точно един от тях. Т

я  е източник на интензивно отделяне на водна пара.

Ако относителната влажност превишава оптималните 50% за зимата и 65% за лятото, то условията в помещението стават непоносими. Устройствата за изсушаване на въздуха трябва да се включват за 20-30 мин., когато влажността нарасне над оптималната. Когато в басейна няма хора, може  да се спести енергия, като се прекрати подаването на свеж въздух и понижаването на влажността да се обезпечава в режим на рециркулация. Системата за изсушаване на въздуха работи и когато в него няма посетители. От празния басейн се отделя влага с 25-35% по-малко, отколкото от басейн, пълен с хора. Когато басейнът е затворен, може да се използва покривно платно над водата, което ограничава изпарението, влажността и кондензацията.

Система за изсушаване на въздуха в закритите басейни обезпечава отделяне на излишната влага от въздуха до желаните граници, а също така и допълнително загрява въздуха или водата. Влагоуловителните системи са изградени на базата на изсушаващ въздуха канал, в който е монтирано охладително устройство. Изпарителят и кондензаторът на охлаждащото устройство са разположени в потока на циркулиращия през изсушителя въздух  в непосредствена близост един до друг, така че въздухът преминава от изпарителя до кондензатора за части от секундата. Така въздухът се охлажда, настъпва кондензация и излишната влага се отделя на капки в канализацията. После следва нагряване на въздуха, при което относителната му влажност спада до 50-60%.

Изсушителите могат и да затоплят

Заради технологичните си особености те могат да подпомагат и отоплението на въздуха. Ако не е необходимо загряването му (например през лятото), охлаждащото устройство се оборудва с водоохлаждащ кондензатор, топлината от който може да се използва за подгряване на водата в басейна или на вода за битови нужди. По принцип в обезвлажнителя могат да се поставят допълнително едно- или двусекционни водни нагреватели, които позволяват изсушаваният въздух да се нагрее до по-висока температура.

Монтаж

Изсушаващите устройства за големите басейни се монтират в отделно техническо помещение и стигат до басейна чрез въздуховоди. Конфигурацията и разпределението им се определя от конструкцията на сградата, формата на басейна и други фактори. Изсушеният въздух трябва да достига до всички повърхности от конструктивните елементи на басейна, особено до прозорците, външните стени и тавана. В противен случай върху по-студените повърхности влажният въздух ще образува конденз.

Битови влагоуловители

Херметичното затваряне на сградите с PVC или с алуминиеви дограми повиши многократно влажността и в частните жилища, доведе до появата на неприятни миризми, запотяване на прозорците и най-лошото – до конденз и мухъл. Един от начините за избягване на тези проблеми са битовите влагоуловители.

Изсушителите действат на принципа на кондензацията на водните пари във въздуха при съприкосновение със студена повърхност. Уредите са снабдени с хладилна машина с четири компонента – компресор, изпарител, кондензатор и вентилатор. Изпарителят играе ролята на студената повърхност. При многократно преминаване на въздуха през изсушителя влажността му пада до допустимите норми, а уредът автоматично се изключва. Ако не е отделена излишната влага, той ще продължи да работи циклично. Производителността е основната му характеристика. Тя се измерва в литри за денонощие, а при битовите уреди се движи в порядъка от 12-300 л в денонощие. Максималните стойности се постигат при 30 градуса и 80% влажност на въздуха. В жилищните помещения температурите са средно 20-24 градуса, а влажността – около 70%. Такъв домашен микроклимат намалява производителността на изсушителя приблизително два пъти.


Битовите изсушители могат да се използват във всяка стая на апартамента, където влажността на въздуха превишава нормите. Понижавайки влажността, те пречат на образуването на конденз по тавана и стените, по мебелите, мокетите и килимите. Използват се и при прясно боядисани и гипсови стени и залепени тапети, предотвратяват появата на мухъл и плесен в банята. Дори при места, където се съхраняват хранителни запаси (захар, брашно, сол), които лесно се овлажняват.


В зависимост от характеристиките им цените се движат от 120 до 400 лв.Изсушителите на въздух са компактни, преносими и лесни за позициониране във всяка точка на дома. Ефективната им работа зависи от площта, на която ще работят, правилната преценка на температурните условия и принципа им на действие.

Портативни овлажнители

В някои случаи е удачно да се използват и мобилни или стенни изсушители. Те се поставят в помещението на басейна и така отпада необходимостта от въздуховоди. Използват се само като помощни и резервни и не могат да заменят работата на другите.

Портативните обезвлажнители са напълно обособени устройства, които не се нуждаят от специална инсталация. Те съдържат в себе си междинен съд  за конденз, което им позволява да работят и на места, където няма възможност за връзка с канализация. Мобилни са и могат лесно да се инсталират на различни места, където това е нужно.

Монтрирането на обезвлажнителя може да бъде както на лицевата част на стената, така скрит зад нея с цел по-добър естетически вид или пестене на пространство.

Най-популярните търговски марки професионални влагоуловители

Влагоуловителните системи  за закрити басейни на Dantherm, представяни от “Клима Ком”, са високоефективни и икономични. Разработени са да обслужват плувни басейни с площ на водното огледало от 25 кв. м до 1400 кв. м. Има различни видове влагоуловители на фирмата, проектирани за специална употреба, и такива, които са многофункционални. Моделът DanX може да се ползва за всяка ситуация независимо дали става въпрос за промишлен обект, плувен басейн или за дома. Едно от големите му предимства е, че телата могат да бъдат доставени с термопомпа, спестявайки енергия, и така дават възможност за охлаждане през летния период и влагоулавяне при модела, предназначен за плувни басейни.

Mitsubishi Electric предлага уникални продукти благодарение на последните технологии. Моделите поддържат зададена влажност от 40, 50, 60 и 70% отн., имат ниска консумация на енергия, пречистват въздуха в помещенията с помощта на екстра филтри, имат компютризирано управление с широк LCD дисплей, автоматичен режим на работа и експлоатация, автоматичен рестарт. Компактният и мощен изсушител е подходящ за помещения с висока влажност – като трезори за съхранение на ценности и произведения на изкуството, компютърни и сървърни помещения, складове с различно предназначение, басейни, джакузи и големи бани, сушилни за дрехи. Промоционална цена 999 лв. с ДДС.

GEA, представяна от “Евис” ООД, Русе, е водещ европейски доставчик, създаващ влагоуловители със съвременен инженеринг, с дистанционно управление, както и защити за безопасност. Стимулиращата линия на GEA Fricostar F 800 е сигурно решение за частни и обществени плувни басейни, увеселителни паркове, хотели и минерални бани. Фирмата е първият доставчик на екологичен охлаждащ агент, който не замърсява природата. Спестява енергия до 60% в сравнение с конвенционалните вентилационни системи. Инвестицията бързо се изплаща. GEA Fricostar F 800 е модулна система, компактна, заема само 290 мм от помещението, което обслужва. Размерите са наистина идеални – за архитекти, строители, собственици на басейни и плувци.

Палада Консулт”, София предлага на пазара:

професионален изсушител за въздух с капацитет до 120 литра на ден, който се препоръчва за употреба в помещения до 200 м2 – 500 см3 на промоционална цена 3180 лв.

Изсушител и отоплител за въздух с капацитет до 40 литра на ден, който е ефективен в помещения до 80 м2 – 200 см3, с промоционална цена 972 лв.

Изсушител на въздух – малък, с капцитет до 25 литра на ден и 2 години гаранция от датата на закупуване, с промоционална цена 648 лв.

Партнер и синове”, Банкя – внася професионални и битови изсушители на полската фирма “Деза Поланд”. Те са с хладилен компресор, който изсушава въздуха и отнема излишната влага. Влагоуловителите са приложими в строителството, при консервация на исторически сгради, църкви; в библиотеки, архиви, художествени галерии, печатници, в оранжерии, складове, компютърни зали, зали със специално оборудване или продукция, частни жилища, хотели, спортни центрове и др.

Изсушител DH 41 – с индустриално предназначение, подходящ за употреба в строителни обекти с по-големи площи, зали с басейни, спортни комплекси, оранжерии, складове за съхранение на билки, фармацевтични складове и др., хипермаркети за продажба на бяла техника и електроника и т. н. Цена 2380 лв с ДДС.

“Партнер и синове” дава и под наем – модели DH40, DH41, DH751:

цена за 24 часа – 30 лв.; за  21 дни –  480 лв. Цените са без ДДС.

Източник: сп. „Баня& Spa“


Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Въведете кода
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

Вашият коментар