Методи за пречистване и обеззарязаване на питейна вода

nose
Стъкло попива замърсителите във водата като гъба
24.04.2011
Урок по химия
24.04.2011
Manova_studenti

Хлориране

Осъществява се с помощта на втечнен хлор, разтвор на натриев хипохлорид или гранули калциев хипохлорит. Хлорирането се прилага основно за микробиологична дезинфекция. Недостатъкът на хлора е възможността му да взаимодейства с органичните вещества, като при това се образуват канцерогенни отпадъчни продукти.

Озониране

Озонът е мощен окислител и има голямо приложение във водоподготовката, включително окисляване на органиката. Озонът може да се използва като основно дезинфекциращо средство. Озонът е ефективен за разграждането на широк спектър пестициди и други органични вещества.

UV технологии

Ултравиолетовото излъчване се използва за унищожаване на бактерии, вируси, гъбички и водорасли, може да действа и като силен катализатор при окисни реакции, когато се използва съвместно с озон. В последните години влязоха в експлоатация дезинфекционни устройства на основата на UV технологии, адаптирани за ползване в почти всички части на водния сектор. Например дезинфекция на питейни води и на пречистени отпадни води, обеззаразяване на води в плувни, спортни и оздравителни басейни, аквапаркове, аквариуми и делфинариуми; сауни, джакузита, бани и др.;обеззаразяване на бутилирани води, третиране на индустриални оборотни води, подготовка на чиста и свръхчиста вода за нуждите на фармацевтични, козметични и специални производства, инсталации за топла вода и др.

Филтрация

Някои вещества могат да бъдат отстранени от водата със самотечни, хоризонтални, напорни или бавни пясъчни филтри.

Бавната пясъчна филтрация по същество е биохимичен процес, докато останалите процеси са физическо пречистване.

Аерация

Процесът на аерация е предназначен за отделяне на газове и други летливи компоненти.

Химическа коагулация

Химическата водоподготовка, основаваща се на коагулацията, е най-разпространеният метод за пречистване на повърхностни води. Химическите коагуланти обикновено са соли на алуминий или желязо, които се дозират във водата, за да образуват неразтворими съединения – хидроокиси на метали.

Поглъщане с активен въглен  

Активният въглен е материал с голяма повърхност (500-1500 куб. м/г) и висока поглъщателна способност на органичните вещества. Обикновено се използва в праховиден или в гранулиран вид за отстраняване на пестицидите и друга органика, отстраняване на миризмата и подобряване на вкуса, за отстраняване на токсините и синьозелените водорасли и общия органичен въглерод.

Йонен обмен

Йонният обмен е процес, при който се получава обмен на йоните с еднакви заряди между водата и специални смоли.

Водата се пропуска през катионна смола и йоните на калция и мангана във водата се заменят от йони на натрия.

Твърдостта на водата по този начин се намалява без увеличаване на натрия. Катионният обмен може да отдели и някои тежки метали.

Мембранен процес  

Най-значимият мембранен процес във водопречистването е обратна осмоза, ултрафилтрацията, микрофилтрацията и нанофилтрацията, които намират все по-голямо приложение за получаване на питейна вода.

Обратна осмоза

Системата за обратна осмоза получава на изхода поток с подготвена (питейна) вода и относително концентриран отработен поток. Най-разпространеното приложение на обратната осмоза – обезсоляване на солената и морската вода.

За какво е необходим анализ на водата?

Единствено точен и надежден метод за проверка на качествата на водата и възможността тя да се използва за пиене  дава анализът на водата, който позволява да се преценят нейните качества, да се удостовери нейната чистота и възможността тя да се използва за пиене, готвене, къпане, всекидневно използване за битова и санитарна техника. За проверка на качествата на водата може да се обърнете към ХЕИ или независима лаборатория, специализираща се в правене на анализи.

Вашият коментар