Проект на баня: Сливане и диференциране

NeroGold_Cam01
Проект на баня: Баня Nero Gold
29.05.2011
01_Ralica
Проект на детска баня
29.05.2011
03_Petya_Petrova

Автор: Петя Петрова

Проектното решение цели да приобщи банята към заобикалящите я пространства – екстериорни или интериорни.

Пропорцията на банята – 6/1,65м – е предопределена от тази идея.

„Сливането“ и „диференцирането“ се осъществява посредством високотехнологична плъзгаща стена по дължината на банята.

Огледална стена по ширината на банята, оптически я удължава, „озеленява“ и внася допълнителна светлина. По всички останали стени, както и пода, е плъзнала зелена влаголюбива растителност.

Достъпът в банята е осъществен посредством “плаващи” в зеленината островчета от тиково дърво. Стилната колекция SimplyU на Ideal Standard контрастира с пейзажността на растенията и силно изпъква на зеления фон.

Проектът е номиниран в конкурса „Ideal Standard Баня на годината“2010


Вашият коментар