Roca придобива руската фирма Акватон

park
Нарисувана вода
29.04.2011
Давид Пеня Дорантес, Рено Гарсия-Фонс и Теодосий Спасов в проекта „Free Jazz Flamenco”
02.05.2011
Basic CMYK

През 2010 г., компанията придоби и Угракерам ООО, фирма специали-зирана в производството и търговията със санитарен порцелан.

Барселона, 28 април 2011 г. – Roca придоби Акватон, водещата руска компания за мебели за обзавеждане за баня. Това е важна стъпка в затвърждаването на позицията на Roca на този стратегически важен пазар и в същото време, за подсилване на лидерската й позиция в световен мащаб.

Акватон е еталон в сектора за произвоство на мебели за баня на руския пазар с приблизителен пазарен дял от 15%. Заводът на компанията, в който работят 550 човека и се произвеждат мебели за банята и умивалници от нови технологични материали, се намира в град Давидово, само на 100 км от Москва.

С тази нова придобивка, Roca възнамерява да задоволи нарасващото вътрешно търсене на руския пазар, както и това в Общността на независимите държави (ОНД), породено от силния икономически растеж, който се предполага, че ще продължи и през идните години.

Откакто за пръв път стъпи на този пазар в началото на 90-те, Roca доказва своята вяра в потенциала за растеж в тази държава като засилва пазарното си присъствие, за да се превърне в лидер в сектора за баня в Русия.

В тази връзка, през 2010 г., Roca купува фирмата Угракерам ООО, специали-зирана в производството и търговията на санитарен порцелан. Така, Roca притежава фабриката за санитарен порцелан с най-голям производствен капа-цитет в Руската федерация. Фабриката, която се намира в град Калуга, на 200 км от Москва, заедно с фабриката в Тосно, на 50 км от Санкт Петербург и фабриките в Чебоксари и Новочебоксарск представляват сериозното индустриално присъс-твие на Roca в тази страна.

През юни 2011 г., Roca планира да открие шеста фабрика, която ще бъде специа-лизирана в производството на акрилни вани.

Roca в Русия

Roca e лидер на руския пазар за банята и освен това е първата по инвестиции испанска компания.

С последната си придобивка, Roca вече притежава пет производствени фабрики в Русия и е работодател на общо над 2500 служители.

Вашият коментар