Минералната вода на Кюстендил

wc chetka
Минерална вода Михалково
25.06.2011
logo_Petrovam
Петро Вам
26.06.2011

Висяща лампа Цена: 245лв. в бяло 463лв. в цвят

Термалната зона на Кюстендил се намира в чертите на града. Тя обхваща една ивица с дължина около 600 м и приблизителна ширина от 200 м. Броят на изворите от Кюстендилското термално находище е около 30. През 1910 г. водата от изворите е каптирана в обща събирателна шахта. От нея е прокаран водопровод до централната баня. Оттук водят отклонения за другите бани и за оранжериите. През 1955—1957 г. в района на термалното находище се провеждат сондажи за хидрогеоложки проучвания и се увеличава общият дебит на минерална вода. Новите извори са отведени в стария каптаж. Общият дебит на термалната вода засега е около 2400 л/мин.

Минералната вода в Кюстендил е бистра и безцветна със силен мирис на сероводород. Тя е слабо минерализирана (700 мг/л), хидрокарбонатна, сулфатна, натриева, сулфидна, флуорна, силициева. Има висока алкална реакция. Серните съединения са 11,3 мг/л. Средната температура на водата е 73°, затова преди употреба в баните тя се изстудява в открити басейни.

Лечебните свойства на минералната вода се дължат главно на голямото съдържание на сулфидни елементи и на сероводорода.

Кюстендил е специализиран за лечение на:

1. Заболявания на опорнодвигателния апарат: състояние след прекаран остър ревматичен полиартрит, инфекциозни поли-артрити в хроничен стадий, травмени и огнестрелни полиартрити, болестта на Бехтерев.

2. Гинекологични заболявания — главно стерилитет (безплодие) у жените.

3. Травмени и възпалителни заболявания.

Липсата на големи студове, на резки температурни промени, на мъгли, както и меката зима и удължаването на пролетта и есента са благоприятен фон на балнеолечението и то може да се прилага целогодишно. Кюстендил разполага през всички сезони с плодове, затова предлага големи възможности и за лечение с плодове. Всеки годишен сезон предлага своя чар и богатства на почиващите и гостите на града.

Приета през устата, минералната вода оказва известно противовъзпалително и разхлабително действие на целия стомашно-чревен апарат. Допуска се и противоатеросклеротично действие па сероводородната вода (проучване на института по ендокринология и биология в Букурещ).Резорбцията на сярата през кожата зависи от температурата и рН на водата. По-силно е при по-висока температура и при по-кисела реакция.

Допуска се възможността за натрупване на сяра и хондроитинеярна киселина в ставните хрущяли. На това вероятно се дължи увеличеният еластици-тет па ставния хрущял след лечение със сероводородна, сулфидна и сулфатна минерална вода. Сярата участвува в състава и па сулфхидрилните групи, които имат важно значение за обмяната на веществата изобщо и по-специално за обмяната на белтъците и ферментите. На това вероятно се дължи увеличеното отделяне на пикочната киселина и намаляването на кръвната захар при въздействие със серни минерални води. Приема се, че сероводородните води имат специфично действие при ревматичните и особено при дегенеративните ставни и периставни заболявание. При полиартритите се овладява свиването на капилярите, забавеният капилярен ток, намалената кожна температура и удължената реактивна хиперемия.

В Кюстендил засега съществуват следните минерални бани и балнеолечебници. Централната баня („Чифте баня“) заедно с малкия археологически музей и останките от асклепиона заема триъгълника между улиците „Хр. Смирненски“, „Ст. Караджа“ и „Фр. Енгелс“. Главният й вход е откъм бул. „Дим. Каляшки“. Сградата е двуетажна, има 4 кубета, които се забелязват отдалече. Построена е през 1912 г. с оглед да се задоволят хигиенните нужди на гражданите от една по-модерна баня, с по-добри условия за къпане в сравнение със старите турски хамами. Банята има две отделения за мъже и за жени. Венко отделение има по три басейна с различна температура на водата—36°, 38° и 41°.Друга баня („Алай баня“) се намира на ул, „Цар Крум“ до реката. Сградата е двуетажна, разположена сред малка градина. Тя е построена на мястото на старата турска баня. Има дневна пропускателна способност 700 души. Използува се предимно за балнеолечебни нужди. Притежава басейн, общо отделение с вани за лечебни процедури и др. В сградата на банята е обзаведен гинекологичен кабинет и отделение за светлинно електро-лечение.„Дервиш баня“ се намира в центъра на града па ул. „Иван Шишман“ № 2. Тя е стара турска построй-от 1566 г. В нея има и басейн и зали за къпане. Използува се само за хигиенни нужди.

Вашият коментар