RIO+20 и перспективите за водата

Стартира RIO+20 – Световната конференция на ООН
19.06.2012
Roca_Axis_PLF
Рисковете, свързани с водата и конкуренцията за водни ресурси са се увеличили през последните 20 години Сочи докладът на ООН, представен на RIO+20
20.06.2012

Конференцията за устойчиво развитие RIO+20  (UNCSD) е едно от най-важните събития в годишния календар на ООН. Форумът на върха ще се фокусира върху две основни теми:
Зелена икономика в контекста на устойчивото развитие и изкореняването на бедността;
Създаване на нова институционна рамка за устойчиво развитие.

Целите на RIO+20  (UNCSD) са:
Осигуряване подновяването на политическия ангажимент за устойчиво развитие;
Оценка на напредъка и пропуските при изпълнението на вече поетите ангажименти;
Решаване на нови предизвикателства.

Гледната точка към водата

Нуждата от подобряване на водоснабдяването и канализационните услуги както и от устойчиво управление на световните водни ресурси ще са централните въпроси на форума.Двете предходни срещи на върха – в Рио през 1992г и в Йоханесбург през 2002 призоваха световните общности за подобряване на услугите, особено в най-бедните и бедстващи райони на света, както и за вземане на спешни мерки за устойчива употреба на водата. RIO+20 представлява уникална възможност за увеличаване на ангажименти от страна на правителствата по отношение на тези действия.

Напредъкът е неравномерен и светът е изправен пред големи глобални кризи – икономически и финансови. Те ускоряват проблемите с  влошаване на околната среда, недостига на вода и замърсяването, което от своя страна повишава темпото на климатичните изменения. Мерките свързани с доставките на вода и санитарни услуги, изостават, особено в най-бедните райони на света. Всички тези предизвикателства възпрепятстват усилията за изкореняване на бедността и за постигане на справедливо общество.

Водата е в основата на устойчивото развитие и е ключ към всички глобални предизвикателства: енергия, храна, здраве, мир и сигурност, премахване на бедността. RIO+20 подчертава седем приоритетни области, които незабавно се нуждаят от внимание. Сред тях са: достойни работни места, енергия, устойчиво развитие на градовете, осигуряване на прехрана и устойчиво земеделие, океаните, готовност при водни бедствия.

Източник: http://www.unwater.org

Вашият коментар