Дискусионен форум „Водният сектор в България – национален приоритет и общинска отговорност”

Дълбоки басейни
Най-дълбокият басейн в света
18.08.2012
Bosh_konkurs
Убийството на делфини и китове продължава
19.08.2012

На 25 септември 2012 г. НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД организират дискусионен форум по една от най-актуалните за общините теми – „Водният сектор в България – национален приоритет и общинска отговорност”.

Партньор на събитието е «Веолия вода»:   www.veoliavoda.bg

Целите на Форума: всички заинтересовани страни – парламент, централна изпълнителна власт, местните власти, ВиК дружествата и регулаторния орган – да обсъдят съвместно основните проблеми, натрупани в областта на водния сектор от гледна точка на общините и предизвикателствата пред бъдещото му развитие.

За участие във форума ще бъдат поканени:
·      Кметове и ресорни заместник-кметове;
·      Общински съветници;
·      Общински ВиК експерти;
·      Представители на ВиК дружества.
Като гости и говорители във Форума участие ще вземат:
·      Искра Михайлова, председател на ПК по околна среда и води в НС (поканена);
·      Ивелина Василева, заместник-министър на околната среда и водите;
·      Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен);
·      Иванка Виденова, директор дирекция „Водоснабдяване и канализация“, МРРБ;
·      Христо Станков, директор дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МРРБ;
·      Цветанка Андреева, член на ДКЕВР;
·      Милена Миланова, член на ДКЕВР;
·      Мариян Бухов, директор дирекция „Регулиране и контрол – водоснабдителни и канализационни услуги”, ДКЕВР;
·      Мариана Итева, директор за България, „Веолия вода”, партньор на събитието.

ДИСКУСИОННИ ТЕМИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

Къде свършват и къде започват правата и отговорностите на общините и държавата относно:

•    Собствеността на активите във ВиК сектора;
•    Управлението и финансирането на ВиК системите;
•    Цена на услугата: социална поносимост и откритост при формирането й;
•    Взаимоотношения община – ВиК оператори.
Говорители:
•    Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (поканен);
•    Иванка Виденова, директор дирекция „Водоснабдяване и канализация“, МРРБ;
•    Христо Станков, директор дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МРРБ;
•    Цветанка Андреева, член на ДКЕВР;
•    Милена Миланова, член на ДКЕВР;
•    Мариян Бухов, директор дирекция „Регулиране и контрол – водоснабдителни и канализационни услуги”, ДКЕВР;
•    Мариана Итева, директор за България, „Веолия вода”, партньор на събитието;
•    Представители на общини и ВиК оператори;
Модератор: Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България

•    “Как да дадем живот на ВиК асоциациите”, адвокатска кантора Арсов Начев Ганева
•    „Практиката на първите – как функционират първите учредени ВиК асоциации” – председател и представители на Асоциация по ВиК

Източник: http://www.namrb.org

Вашият коментар