И Банско с пари от Оперативна програма „Околна стреда“

маска с краставица
Грижа за лицето след слънчев тен
01.08.2012
banja_idei10
МОСВ договори 2,7 милиарда лева в сектор „Води” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
09.08.2012
Bathboard_1


Банско получи 89.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма „Околна среда“ за подобряване на водната си инфраструктура. Договорът за осъществяване на проекта беше подписан от кмета на  общината Георги Икономов и министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Срокът на изпълнение на дейностите е до края на 2014 г. Проектът беше внесен за оценка в Министерството на околната среда и водите през септември 2011 г., но неговото подписване се забави заради забележки от страна на управляващия орган, които общината трябваше да отстрани.

Парите от проекта основно са предназначени за строителството на пречиствателна станция за отпадъчни води. Съоръжението е разчетено с капацитет 30 хил. жители, а с неговото изграждане се очаква да се подобри екологичното състояние на района. Би следвало да се  намали заустването на отпадъчни води в р. Глазне, стига разбира се още в рамките на проекта да се вземат мерки за изграждане на депо за радиоактивните отпадъци от пречистването на отпадните води.

Средства ще бъдат инвестирани и в 14 км нова водоснабдителна мрежа. Това освен че ще подобри качеството на водата, ще позволи и да се намалят загубите по мрежата. Те се оценяват на около 42%, което макар и под средния за страната, е сериозен ресурс.

Дейностите по проекта ще бъдат възложени след провеждането на обществени поръчки за всяка една от тях. В момента тече процедура по избор на консултант, който да помогне на общината в подготовката на тръжните документи.

До момента договорените средства за водни проекти в страната по оперативна програма „Околна среда“ са около 2.7 млрд. лв. (около 108% от общите предвидени за сектора). Разплатените са едва 14.5%, което е един от най-ниските проценти на фона на останалите оперативни програми. Сред последните договори, които са насочени към подобряването на водната инфраструктура на общините, са тези на Велики Преслав (11 млн. лв.) и Свищов (29.2 млн. лв.). Изпълняват се и два от т.нар. големи проекти за водните цикли на градовете Враца и Габрово на обща стойност 241 млн. лева.

Вашият коментар