Изключителен интерес към иновативните решения за водния сектор показа конференция

Гранитогрес като алабастър
Фани Василева: „Cersaie търпи промени.
19.10.2012
НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
23.10.2012
Bologna51


БАВ – Българската Асоциация по Водите през октомври тази година  за първи път организира конференция на тема „Иновации за водния сектор в България“. Събитието изненадващо дори и за организанорите, предизвика сериозен интерес от страна на сектора, бизнеса и министерствата, пряко свързани съъ сектора. Форумът беше уважен лично от министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, Ивелина Василева, зам. министър на МОСВ и Добромир Симидчиев, зам. министър на МРРБ..

Иван Иванов, председател на БАВ

Форумът бе разделен на четири основни панела, по време на които бяха представени иновативни информационни системи и решения за управление на водите, технологии, форми на публично-частно партньорство и финансиране на иновации във водния сектор и добри практики за развитието на сектора.

Сред темите, включени в тях бяха иновативни телеком решения за водния сектор на България, управление на повърхностните води, пластмасови тръбни системи и ползването на Национален Знак за Качество в Европа и прилагането му в България, прилагането на модела CREAM на ЕС за публично-частно партньорство, PE тръби за водоснабдяване: успешните практики, базирани на инвестиция в качеството, мониторинг и управление на водоснабдителните системи във ВиК.Изключителен интерес от страна на ВиК сектора предизвика  презентацията на инж.Иванка Видева от МРРБ „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, с която всъщност бе открит форума. Видева представи пред специализираната аудитория специфични детайли едноименния проект на  МРРБ, финансеар през юни от Световната банка, общият бюджет по който е 16 762 475.40 лв. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз (80 процента) и от държавния бюджет на Република България (20 процента) чрез ОПОС. Той ще се изпълнява 30 месеца. Очакваните резултати по този проект са: създаване на информационни системи с данни за операторите , за собствеността, инвестиционни програми и планове за развитие и др. Също така усъвършенстване и развитие на нормативната уредба в отрасъл ВиК и изготвяне на Стратегия за развитие и управление на отрасъл ВиК за периода 2014-2024.г. , два големи проекта в областта на информационнните технологии. Видева представи накратко също и основни пунктове, свързани с измененията в Закона за водите, които парламента вече прие на първо четене.


На 22 юни Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ за осъществяването на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“.

1 Comment

  1. Ampera.bg казва:

    Не забелязах никъде в коментарите да се говори за Директивата на ЕС за намаляване разхода на вода с 30 %, защото вече го афишираха, че това ще стане по най- простия, най- лесния начин с въвеждане на лимити до 3 кубика на човек и нагоре плащане по наказателна таблица. И една дума няма как да се ползва промишлена вода от сондажи, реки, езера, от пречиствателни станции, на солена морска вода, на дъждовна за санитарно- хигиенни възли / СХВ/. Тази вода не става за пиене, но за тези нужди става и без нуждата от милиарди. Говори се само за милиарди, а то може да стане и за хиляди лева примерно за СХВ. И това съм го предложил много отдавна, но… Вижте http://www.ampera2.hit.bg и се убедете. А от тези възли пак по сведение на ЕС се харчи 30 % от питейната вода. Помислете още веднъж- 30 % от питейната вода. Впрочем само в една статияя за зелените сгради от Ланд арх. Ивайло Мустаков се говори ползване на дъждовна вода, водата от умивалните и сондажи, но за поливане….
    Георги Димитров- Ampera.bg

Вашият коментар