Управление на водната инфраструктура в българските общини разискват в Пловдив

НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
23.10.2012
80% от водата се губи по тръбите
23.10.2012


Форумът преминава под  ще преминат под патронажа на кмета на община Пловдив – инж. Иван Тотев и с подкрепата на Министерство на земите, инфраструктурата, транспорта и туризма на Япония.
На 23 и 24 октомври в Пловдив се провежда специализирана кръгла маса на тема „Устойчиво управление на водната инфарстуктура в бъ2лгарските общини“, която ще е съпътствана от технически семинар с демонстрация на „Технологии за рехабилитация на ВиК структурата“.

Организатор на събитието е Индустриален клъстер Подземна инфраструктура/ИКПИ/ като целта е да се съберат на едно място представители на заинтересованите страни в областта на управлението на ВиК мрежата в България и свързаната с нея наземна пътна инфраструктура (представители на ресорните министерства, от общините: кметове и зам. кметове по строителство и транспорт, главни архитекти, ВиК управители, областни управители и ръководители на областните пътни управления), за да се провокира широк дебат за проблемите при управлението й, и възможностите за устойчивото й развитие с минимални щети върху пътната инфраструктура и екологията.
Форумът бе открит на 23 октомври от кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, който заяви, че 145 милина лева ще бъдат инвестирани във ВиК-мрежата на Пловдив през следващите години. Според Тотев това ще доведе до повишаването на качеството на водата, която гражданите получават и драстично намаляване на загубите по мрежата. Той каза още, че в града вече се използва безизкопната технолигия за ремонт на ВиК-мрежата.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев заяви, че ВиК-мрежата в цялата страна се нуждае от обновяване, за което са нужни  между 6 и 20 милиарда евро. Средствата основно ще бъдат привличани от Европейските фондове. Освен да се усвоят необходимите средства, именно сега е времето да се коментира как ще се използват тези средства, необходими за подмяна на инфраструктурата и как ще се управляват новоизградените, или рехабилитирани активи, каза още Симидчиев.

В дискусията по проблемите на водния сектор в страната се включиха експерти на ВиК-мрежата в България и свързаната с нея наземна пътна инфраструктура, представители на ресорните министерства и на общините, архитекти, областни управители и ръководители на областни пътни управления. По време на техническия семинар ще бъдат демонстрирани възможностите и предимствата на безизкопните технологии, широко използвани в Япония за рехабилитация на ВиК инфраструктура. За добиване на по-добра представа за методите за рехабилитация ще бъдат проведени демонстрации на технологиите спирално сглобена тръба и облицовка с втвърдяване на място.

Вашият коментар