Среща на Европейското партньорство за иновации във водите

oi
5 езера с удивителни нюанси на вода
12.02.2013
Водна визия на Европа за 2030 г. на Европейско партньорство по водите (EWP)
15.02.2013
Flaming_Lips_8

Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева взе участие в среща на управляващата група на Европейското партньорство за иновации във водите на 18 декември 2012 г. Форумът отбеляза важна стъпка в разработването на решения за най-големите предизвикателства в управлението на водите, пред които е изправена Европа.

Стратегическият план за изпълнение (SIP), приет от Европейско партньорство за иновации за водите, председателствано от комисаря по околната среда Янез Поточник, определя приоритетни области, в които са необходими решения.

Партньорството обединява участници от водната индустрия, малки и средни предприятия, научноизследователската общност, местните власти, големи водоползватели и финансовия сектор, за да се ускори разработването и въвеждането на иновативни решения за водните предизвикателства в Европа и извън нея. Европейското партньорство за иновации в областта на водите е създадено да „идентифицира, тества, разширява, разпространява, организира използването на иновативни решения за 10-те основни, свързани с водата предизвикателства” до 2020 г. Избрани са пет приоритетни области:

Повторна употреба и рециклиране на водата
Вода и пречистване на отпадъчните води
Вода и енергия
Управление на риска от свързани с водата екстремни явления
Екосистемни услуги

Предстои инициативни групи да разработят инструменти и механизми за насърчаване на иновациите във водни политики и технологии. Финансов пакет от 40 млн. евро за финансиране на научни изследвания ще бъде на разположение през 2013 г. за подкрепа на демонстрационни проекти, свързани с приоритетните области.

ПРЕСЦЕНТЪР МОСВ

Вашият коментар