МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013

Cortina_Crimson
МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013
03.03.2013
Мивка за баня от Clobo Ceramica
Повече свободно място в банята с Open Space на Globo Ceramica
03.03.2013
международен воден мост - плакат


INTERNATIONAL WATER BRIDGE – IWB’2013

КОНЦЕПЦИЯ

На 22 март целият свят чества Световния ден на водата.

Като отбелязваме Световния ден на водата – 22 март, ние трябва да си припомним, че водата е най-скъпоценният ресурс, жизненоважен за нашия живот, за нашата икономика и за околната среда.

Българските неправителствени сдружения  „Аз обичам водата” и Международен SPA мениджъри клуб  и Българска Асоциация по Водите организират  на 22 март 2013 година за втора поредна година “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ” / Тhe International Water Bridge 2013/.

“МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013” е иновативно международно събитие с домакин София, което  прави възможно обединяването на десетки чествания в различни точки на страната и чужбина, посветени на Световния ден на водата. Всички желаещи могат да се включат в обща клъстерна структура  от изградени за случая временни информационни центрове ОНЛАЙН.

Тази година през целия ден на 22 март в  онлайн мрежата на Международен Воден Мост ще се осъществяват видео-излъчвания в няколко университета на София, Благоевград, Варна и др. както и в редица общини като София, Горна баня,Пловдив, Благоевград, Плевен, Шабла, Габрово, Русе, Велико Търново, Приморско, Албена и  др.

Участниците и посетителите на отделните акции ще могат да проследяват от екрани в информационните центрове програмата във всеки един от точките на клъстерната мрежа

И ДА ГЛЕДАТ ОНЛАЙН НА  www.waterbridge.info.


Видеоизлъчвания от всички информационни центрове ще се предават и от екрана на фасадата на НДК в София, пред който ще се организира зона с информационни материали. Централен информационен център на Международен Воден Мост 2013 ще се организира в Интер Експо Център, София. В панаирния център ще се осъществи работна среща „Водни мостове към Европа“, която ще даде възможност за актуален диалог върху основните приоритети, залегнали в Стратегията на Европейската комисия за европейско партньорство в иновациите в сферата на водите. На работната среща ще бъдат поканени   младите хора на България от български университети и гимназии, които ще презентират свои иновативни идеи за решаване на глобални проблеми, а също и представители на бизнеса в сферите на водите, ВиК сектора, синдикатите, експерти от МРРБ и МОСВ.

ЦЕЛИ
Международен воден мост 2013 цели да се превърне в обща международна кауза и да създаде нова култура на комуникация за водата между младите хора и представителите на бизнеса, гражданския сектор, общинските управи, министерствата, националните, регионалните, европейските и международните политики по темата. С иновативния си  подход форумът работи за обединяване на различните социални партньори като им предостави възможност чрез информационната мрежа на IWB’2013 да получават знания и информация както за специфични проблеми, така и за успешните практики в използването и съхраняването на водните ресурси на земята.


“МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013”  се осъществява в подкрепа на международните инициативи на ООН и ЮНЕСКО свързани с Годината на водното сътрудничество.


Вашият коментар