ВЪЗМОЖНОСТИ 2020: НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Ideal Standard /Баня на годината 2012
Кои ще са победителите в конкурса Ideal Standard баня на годината 2012?
01.04.2013
Observation-Platform
Изумителна обсерватория под нивото на водата в езеро
04.04.2013

Стартира национална информационна кампания за новия програмен период

Национална информационна кампания „Новият програмен период 2014-2020″ ще се проведе на територията на цялата страна. Инициативата, организирана от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, ще представи новите възможности за финансиране.

Информационната кампания ще се реализира на два етапа. Първият е насочен към представяне на мерки за финансиране на местната и централната администрация, както и за неправителствения сектор. Вторият етап на кампанията ще обхване бизнеса.

В кампанията ще се включат експерти от управляващите органи, които ще представят бъдещите оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“, „Региони в растеж 2014-2020 г.“, „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Добро управление“ и „Програма за развитие на селските райони“.

Първата част на кампанията ще бъде проведена в периода 2-11 април 2013 г., по следния график:

2 април 2013 Монтана, Северозападен район за планиране, 11.00 часа – конферентна зала на хотел „Огоста“,

бул.  „Пейо        Яворов“ № 1

3 април 2013, Велико Търново ,Северен централен район за планиране,

11.00 часа – голямата зала на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2

4 април 2013, Варна, Североизточен район за планиране

11.00 часа – конферентна зала на хотел „Черно море“, бул. „Сливница“ № 33

9 април 2013, Бургас, Югоизточен район за планиране, 11.00 часа – залата на Културен център „Морско казино“,

Приморски парк, централна алея

10 април 2013, Пазарджик, Южен централен район за планиране, 11.00 часа – залата на Общински съвет, бул. „България“ № 2

11 април 2013, Благоевград, Югозападен район за планиране, 11.00 часа – зала „22 септември“,

Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1

Поканени за участие са представители на всички общини на територията на района за планиране, социално-икономически партньори, териториални структури на държавната администрация и неправителствени организации.

Мрежата от 28 информационни центрове, включваща Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерски съвет и 27 областни информационни центрове активно действа от началото на 2012 г. и вече има натрупан значителен опит при реализиране на информационни събития. Целта на мрежата е да обясни на достъпен език на всеки заинтересован гражданин за възможностите за финансиране на проекти, предоставяни чрез оперативните програми.

Кампанията се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитията са открити за представителите на медиите.

Източник: http://eufunds.bg/bg/oicnews/4216/1

Вашият коментар