Покана за представяне на дейности към Momentum for Change: Women for Results

УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ – Правен анализ
07.04.2013
Elba_Tobacco
Международна награда за устойчиво управление на речните басейни
07.04.2013

Секретариат по изменение на климата на Организацията на обединените нации: Покана за дейности
Краен срок: 26 април 2013 г.
Секретариат по изменение на климата на Организацията на обединените нации кани за представяне на дейности към Momentum for Change: Women for Results.
Ще бъдат избрани малък брой дейности, които да бъдат отличени по време на Конференцията на Обединените нации по изменение на климата във Варшава, Полша, 11-22 ноември 2013 г.
Ако вашата институция има проект, инициатива, програма или друга дейност, която е била успешно реализирана за справяне/смекчаването на последиците от изменението на климата или адаптиране, изпратете вашата кандидатура.


За повече информация: http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7318.php

Вашият коментар