Конкурс „Екомания“ очаква зелени идеи за река Дунав

14 юни – световен ден на доброволното кръводаряване
13.06.2013
Конкурс за най-зелена компания 2012
24.06.2013

остров вардим, река Дунав

Победителят го очаква вълнуващ круиз по една от най-дългите европейски реки

За четвърта поредна година  Vesti.bg организира конкурсът за зелени идеи „Екомания“, който насочва вниманието към водното богатство на България и биоразнообразието във водните басейни.

За трета поредна година официален партньор на „Екомания“ е Кока-Кола ХБК България с инициативата „Зелен Дунав“, която е част от дългосрочната политика на компанията за опазването и устойчивото използване на водните ресурси. Конкурсът се организира и  в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Тази година темата е „Непознатият Дунав“. Акцентът ще бъде върху богатството и опазването на река Дунав, която през 2007 г. беше включена в списък на най-застрашените реки в света, изготвен за Световния ден на водата.

Ако искате да споделите и своята зелена идея, можете да го направите на сайта Vesti.bg

Идеята трябва да е описана в обем от 250 до 1000 думи (между половин и две печатни страници), по следните теми:

Птица-символ на река Дунав и как да я превърнем в запазена марка – коя птица свързвате с реката и какво я прави толкова специална, че да бъде символ на Дунав, как избирането на птица-символ на Дунав може да се превърне в популярен знак, който да помага за привличането на туристи, инвеститори и др.
Моето любимо място край река Дунав: как да го запазим и развием – разкажете за Вашето любимо място край реката и споделете идеи как да го запазим и развием.
Екотуризъм: опознай непознатия Дунав, за да го обикнеш – предложете идея за развитие на различни варианти или форми на екотуризъм по реката – от разработването на веломаршрути до използването на съвременните информационни технологии и смарт устройства (например електронен пътеводител, сайт или мобилно приложение с информация за интересни места, кътчета за отдих, хостели, обитания на птици и др.).
Живот по Дунавски: минало и бъдеще – Река Дунав е известна и с културното си богатство и традиционния местен поминък. По цялото поречие има огромен брой останки от древни цивилизации, които показват заселването по реката още от древността. От тогава датират характерни единствено за района местни поминъци, които са много интересни и атрактивни и до днес. За голяма част от населението по реката този поминък е начин на живот и препитание. Колоритният бит и култура могат да бъдат интересна атракция за посетителите и туристите, те могат да носят и различни други ползи – дайте идеи.

Читателите на Vesti.bg ще могат да гласуват за всяка от идеите и така ще определят 20-те най-добри от тях. Жури ще излъчи победителите, които ще получат награди.

Голямата награда е круиз по делтата на Дунав, осигурена от Кока-Кола ХБК България.

Има и поощрителни награди, осигурени от БДЗП – книга-албум на BirdLife International – „People and Birds“ и най-новото издание на БДЗП – „Полеви определител на птиците“, който ще ви помогне да се научите да разпознавате пернатите.

Срокът за споделяне на идеята е 26 юни.

Победителите ще бъдат обявени на 29 юни – Международния ден на река Дунав, във Vesti.bg.

Дунав е втората по дължина река в Европа. Течението й се простира на разстояние от над 2850 км и преминава през 10 държави. Произходът на името на реката се свързва с латинското Danubius, което е име и на речно божество.

Река Дунав и поречието й са дом на много растителни и животински видове. Териториите край реката осигуряват подходящи условия за живот на значителен процент от световната популация от птици.

Резерватът Сребърна край Силистра е единственото у нас място, където гнезди световно застрашеният вид къдроглав пеликан. В района на Беленските острови се срещат над 200 вида птици. На островите гнезди най-големият орел в Европа – морският орел.

Подробности за конкурса ТУК

Вашият коментар