Конкурс за геотермални термопомпени инсталации

klasik_new
Язовир Искър – героично творение на един български мъченик
14.01.2014
velista_2
Малко момиче дари вода на хиляди души след смъртта си
16.01.2014
Dimina3

European Heat Pump Association (EHPA) обявява международен конкурс за геотермална помпена инсталация.

За да кандидатствате, трябва да изтеглите формуляр, да отговорите на въпросник и да го изпратите обратно към heatpumpcity@ehpa.org с няколко снимки и презентация на проекта. Заявката трябва да бъде изпратена до 15 март, а оценяването продължава да 15 април, когато ще бъде обявен победителят. Церемонията по награждаването ще се проведе на 19 май в Берлин.


European Heat Pump Association (EHPA) представя по-голямата част от европейската термопомпена индустрия. Нейните членове са производители, изследователски институти, университети, лаборатории за изпитване и енергийни агенции. Основната цел на асоциацията е да се повиши осведомеността и правилното разгръщане на технологията за термопомпи на европейския пазар за жилищни, търговски и индустриални приложения. EHPA има за цел да предостави информация нормативната база в тази област и относно енергийната ефективност. Всички дейности са насочени към преодоляване на пазарните бариери и разпространение на информация, за да се ускори развитието на пазара на геотермалните системи с термопомпи за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване.Геотермалните системи с термопомпи са най-ефективните, екологично чисти и икономични системи за отопление и климатизация, достъпни за потребителя в наши дни. Технологията за оползотворяване на геотермалната енергия посредством термопомпени агрегати доказано снижава емисиите на парникови газове, като в същото време осигурява отопление, климатизация и битово горещо водоснабдяване, спестявайки на потребителите над 70% от разходите в сравнение с конвенционалните технологии.Ефектът от въвеждането в експлоатация на 100 000 инсталации, използващи геотермална енергия, се изразява приблизително със снижаване на емисиите на СО2 – еквивалент с 2,18 млн. тона и икономия на 750 млн. $ за 20 – годишен период на работа.В тази система топлината се черпи от земята посредством вкопана в нея тръбна система. Земята има постоянна температура при дълбочина над 1-2 м. На 10-12 м тя е 10-12°С през цялата година. Със земя-вода термопомпите можете да достигнете до необятната, неизползвана енергия в земята. Слънчевата енергия, съхранена там, е също един непрекъснато обновяващ се енергиен източник. Тя е достатъчна за отоплението на всеки дом и като източник на топла вода.Енергията, която ще извлечете от земята, зависи от състава на почвата и определя броя и вида на инсталациите на топлоизточника. Със земя-вода термопомпите се отнема енергията от почвата в собствената градина. В зависимост от възможностите на инсталация, могат да се използват земни намотки или земни колектори за достигане до топлоизточника.Термопомпите са лесни за монтаж, имат ниски нива на шум (53 dB) и е нужна малка площ за инсталиране във всеки дом. Система от сондажи се изгражда в зависимост от вместващите скали, и необходимата циркулация за  термопомпите. Проектните решения се съобразяват с изискванията на инвеститора и местните условия за изграждане на системата.Цената на сондажа зависи от вида на подпочвените слоеве и техния състав, и варира в зависимост от дълбочината. Тя се предоставя на клиента изрично след оглед на място и след предпроектното проучване. Цените са в диапазон между 70 лв. и 250 лв. в зависимост от конкретните условия.Системата може да се изгради под тревни площи, паркинги и др. В сондажите се вкарва серпентина от полиетиленови тръби, и след това се запълва с изолационен материал. За нуждите на големи обществено-административни сгради се изгражда мрежа от сондажи в зависимост от топлинните и/или охладителни товари. При големи мрежи от сондажи се инсталират няколко колекторни тръбопроводи за оптимизиране работата на циркулационните помпи.Използването на геотермалната енергия и изграждането на геотермални централи изисква първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия обаче са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове.Ако производителят е европейски, може за да се кандидатства за субсидии от Европейската банка – първоначални инвестиции и цена на електроенергия за възобновяеми енергийни източници.
Заради всички тези ползи EHPA призовава градовете и регионите от цяла Европа да споделят своите проекти за термопомпи и най-добри практики в областта на възобновяеми източници за топлинни и охладителни решения, и да участват в конкурса за наградите на EHPA за Heat Pump City на годината. Организаторите очакват още по-иновативни, екологични и „умни“ решения, а като член на журито арх. Николай Гълъбов, зам.-председателят на КАБ, се надява на българско участие в конкурса от страна на наши фирми и общини..


Източник:Вашият коментар