Световен ден на водата 2014: ВОДА И ЕНЕРГИЯ

имитация на камък и гранит
Съвършени имитации на камък и гранит за интериора
05.11.2013
Конференция подготовка за Световния ден на водата
06.01.2014
toilet-golf-set1Вода и Енергия са взаимосвързани и взаимозависими. Преизводството и преноса на енергия изисква използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и турмални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.

През 2014 г. Организацията ООН ще рабти в тясно сътрудничество сдържавите-членки и другите саинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено във връзка с преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия” .


Цели на Световния ден на водата 2014:

1.    Повишаване информираността за взаимовръзките между  вода и енергия;
2.    Принос към политическия диалог, който се фокусира върху широк спектър от въпроси, свързани с взаимовръзката Вода и Енергия;
3.    Да демонстрира, чрез каузи вземането на решения в енергийиня сектор и сферата на водите, че интрегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-голени икономически и социални въздействия;
4.    Да идентифицира политическите формулировки на въпросите, свързани с развитието и капацитета, в които организациата ООН, може да направи значителен принос;
5.    Да определи ключовите заинтересовани страни във връзката Вода – Енергия и активно да ги ангажира в по-нататъшното развитие на водно-енергийнтие връзки.

Източник: unwater.org

Вашият коментар