„Идеал Стандарт – Видима” – 80 години работа за хората

80_godini
Идеал Стандарт – Видима става на 80 години
28.05.2014
Guta Moura Gedes_Jumpthegap1
Португалска дизайнерка даде старт на Jumpthegap у нас
10.11.2014
Ideal-Standard-Vidima-sega-300x211

На 1 март 2014 г. „Идеал Стандарт – Видима” АД отбеляза 80 години от основаването си. Събитието е от голямо значение за компанията и за обществеността, защото тя е важен икономически фактор за региона и страната.

Началото е положено през 1934 г. от се­дем предприемчиви сев­ли­ев­ци, които създават първата тенекеджийско-шлосерска производителна кооперация „Труд”. От 1952 г. започва усвояването и производството на санитарна водопроводна, промишлена и домакинска арматура. В основата на това производство са две софийски фабрики „Батерия” и „Руда”, чиито производство се прехвърля в ДИП „Стоян Бъчваров”.


През 1968 – 1969 г. е закупен и внедрен ита­ли­ан­ски ли­ценз за производство на пъл­на га­ма са­ни­тар­но-би­то­ва ар­ма­ту­ра на фирма „Галиени Вигано и Мараза”. Извършено е ново раз­ши­ре­ние и тех­но­ло­гич­но об­нов­ле­ние на завода. Създадено е едно модерно индустриално предприятие за производство на санитарно-битова арматура.В периода 1973 – 1980 г. е проведена програма за усъвършенстване на съществуващите технологии и внедряване на нови технологични процеси. Продукцията на завода става търсена не само у нас, но и на външния пазар. Високото качество на продуктите получава признание на международни панаири в Либия, Египет, Алжир, Гърция, Сирия, Пловдив, Москва, Париж, Лайпциг, Будапеща.

В периода 1981- 1989 г. се извършва но­во раз­ши­ре­ние и тех­но­ло­гич­но об­нов­ле­ние без спи­ра­не на про­из­вод­ство­то. Въведени са нови инсталации за леене под ниско налягане, нови автомати за шлайфане и полиране, нова автоматизирана инсталация за никелиране и хромиране, механизация на монтажните процеси и др. Продукти на завода се продават в Европа, Близкия изток, Африка.

През 1989 г. заводът за битова арматура „Стоян Бъчваров” и Базата за техническо развитие на битова арматура се сливат и преобразуват във фирма „Видима” с предмет на дейност производство на санитарно-битова и промишлена арматура. С това започва нов етап в развитието на предприятието – самостоятелна стопанска и външнотърговска дейност.

Конкурентоспособността, производствените ресурси и квалифицирания човешки капитал на фирмата дават основание
през 1992 г. 100-годишната компания „Американ Стандарт” да започне производство в България чрез създаване на първия в страната джойнт венчър. От този момент започва да се гради новата история на компанията. Успешното развитие на дружеството в периода 1992 – 1996 г. амбицира „Американ Стандарт” да инвестира на „зелено” в модерен завод за санитарна керамика, който бе изграден за една година. Всички тези успехи са основание за последващите инвестиции – втори завод за санитарна арматура в село Градница, завод за месингов обков и изграждане на дистрибуционен център. Осигурени са работни места за над 3500 души.

Това не остава незабелязано. Нуждите на „Идеал Стандарт – Видима” привличат чуждестранни инвеститори. Доставчици на компанията прехвърлят бизнеса си или част от него в България и откриват нови работни места. Постепенно е изграден индустриален клъстер в региона със стабилно развитие.

Постиженията на „Идеал Стандарт – Видима” допринасят както за благополучието на хората, които работят в компанията, така и за обществеността в региона. Израз на социалната отговорност на компанията е постоянният ангажимент и подпомагане на различни сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, изкуство, култура и спорт.

Събитията по случай годишнината ще протекат под мотото „80 години – създаваме за хората”.

Предвиждат се различни мероприятия за служителите на компанията, за обществеността, за бизнес партньори, клиенти и медии в продължение на една седмица от 26 до 31 май, в която да си спомним за историята, да оценим настоящето и да помечтаем за бъдещето.

Вашият коментар