Проектът „Младежка среща на Сините патрули“ със сертификат за качество

Баня на годината
Стартира конкурса Ideal Standard Баня на годината 2014
10.11.2014
IS15
До 26 януари 2015 се приемат проекти в конкурса на Ideal Standard
17.12.2014
7

Младежка среща на Сините патрули

награждаване на сдружение "Аз обичам водата"


Проектът „Младежка среща на Сините патрули“ изпълнен от сдружение „Аз обичам водата“ и финансиран от програма „Младежта в действие“ бе високо оценен със знак за качество на годишната валоризационна конференция на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Престижното мероприятие се проведе в хотел „София Хотел Балкан“. В конференцията взеха участие Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България, Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, проф. Николай Денков – заместник-министър на образованието и науката, Лора Махлелиева – Кларксън – изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси.
По време на конференцията се проведе официална церемония по награждаване със сертификат за качество на организации, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на проекти в рамките на Програмите „Учене през целия живот” и „Младежта в действие”, награждаване на победителите в конкурса за Европейски езиков знак 2014, обзор на първата година на програма „Еразъм+“ в България и представяне на творческите постижения на български образователни институции в занимателното изложение „И аз умея”.

Наградата и Сертификатът за качество на осъществения от сдружение „Аз обичам водата“ проект бе връчена лично от г-н Иван Модев, директор на дирекция “ Структурни фондове и международни образователни програми“.


Използваме случая да благодарим на участниците в проекта – тренери и ученици от 93 СОУ Александър Тодоров- Балан, София, СОУ „П.Р. Славейков“, Кърджали, Гимназията за чужди езици в гр. Плевен. Искрено се надяваме, че след тази висока оценка на проекта, Сините патрули ще получат финансиране за нови дейности.


https://www.youtube.com/watch?v=PX1QkYsKNzg&feature=youtu.be

Вашият коментар