toni

24.04.2011

HAwle / Хавле Арматурен

Хавле Арматурен –  професионализъм и социална отговорност Хавле Арматурен се утвърди на българския пазар като най-големия доставчик на спирателна арматура за ВиК дружествата и строителните фирми […]
24.04.2011

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ е част от структурата на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – Овча купел. Това е първата […]
24.04.2011

Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ

Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ      София 1080, България Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, е-mail: soil@mail.bg +359 2 824 61 41 +359 2 […]
24.04.2011

ВИК лаборатория Варна

Варна 9000, ул. „Прилеп“ http://vikvarna.nat.bg +359 58655530