toni

07.04.2013
Elba_Tobacco

Международна награда за устойчиво управление на речните басейни

Международна награда за устойчиво управление на речните басейни Краен срок: 30 април 2013 г. Целта на този проект е да се направи устойчив достъпът до чиста […]
07.04.2013

Покана за представяне на дейности към Momentum for Change: Women for Results

Секретариат по изменение на климата на Организацията на обединените нации: Покана за дейности Краен срок: 26 април 2013 г. Секретариат по изменение на климата на Организацията […]
07.04.2013

УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ – Правен анализ

СЪДЪРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ ЧАСТ ПЪРВА. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗEМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 1. Предложения, петиции и сигнали на гражданите и НПО 2. Участие […]
07.04.2013
aura_spa_pri4ici

Язовир “Доспат” прелива

Отвеждат водите му към язовирите Въча и Цанков камък Това съобщи за Радио “Фокус” – Пловдив Атанаска Тунтова, директор на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район.  Остава […]