Филтри и пречиствателни станции

19.12.2010

BNNS Solar System

BNNS Solar System Вносител и разпространител на българския пазар на слънчеви колектори със селективно покритие. Широка гама продукти: вакуумно тръбни и плоски колектори, фотоволтаични модули, бойлери […]
19.12.2010

БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ

БИОТАЛ  БЪЛГАРИЯ – Производство и монтаж на пречиствателни инсталации за биологическо пречистване на битови и фекални отпадъчни води –   Изработване на  кало-маслоуловители –   Изработване на резервоари […]
19.12.2010

БИОСИСТЕМ – 23

БИОСИСТЕМ – 23 – Подземни готови биопречиствателни станции за БОВ от 7 до 100 Е.Ж. – Физико-химични пречиствателни станции – Омекотители за вода за битови и […]
19.12.2010

АКВАПАРТНЬОР

АКВАПАРТНЬОР • Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения • Проектиране на пречиствателни станции за питейна и отпадъчна вода, пуск и наладка София, ул. “Дамян […]